Werken bij WSKO

WSKO biedt het personeel goede doorgroeimogelijkheden. Personeel dat de ambitie heeft een andere functie te gaan uitoefenen, bijvoorbeeld die van directeur, wordt bij erkenning van potentiële kwaliteit in de gelegenheid gesteld om verder te worden opgeleid en begeleid. Ook interne mobiliteit, waarbij personeel verandert van school, wordt gestimuleerd.