Nieuwe directeur WSKO Mariaschool

Zoals bekend, is er na het vertrek van Henriëtte Toma een vacature ontstaan voor de functie van directeur op de WSKO Mariaschool in Wateringen. Afgelopen najaar is er een sollicitatieprocedure gevolgd om te komen tot de aanstelling van een nieuwe directeur. De benoemingsadviescommissie heeft twee geschikte kandidaten voorgedragen voor deze functie. Het bestuur heeft besloten de eerste kandidaat, zijnde Debby Haring, per 1 februari aan te stellen. Met de aanstelling van Debby Haring, die nu op de WSKO Andreashof in Kwintsheul werkt, wordt invulling gegeven aan het streven meer gebruik te maken van interne kwaliteit. Het bestuur is daarom erg verheugd over de aanstelling van Debby Haring.