WSKO Joannesschool meet leercompetenties die ertoe doen in TOM-onderwijs