Ontwikkelgesprekken: hoe werkt dat eigenlijk?

Hoe vaak voer je zo'n gesprek?

Een ontwikkelgesprek kun je zo vaak voeren als je zelf wilt, maar tenminste eenmaal per schooljaar. Als je maar blijft ontwikkelen. Na het gesprek maak je een kort verslag met de punten die je hebt besproken en waarmee je aan de slag gaat, zodat je in het volgende ontwikkelgesprek erop kunt voortborduren. Je houdt jouw directeur op de hoogte van jouw ontwikkeling door hem of haar steeds het verslagje te sturen. Het ‘oude’ functioneringsgesprek komt te vervallen wanneer je ontwikkelgesprekken gaat voeren. Het doel is: voor ieder kind de beste juf of meester.