Uit je comfortzone zorgt voor groei en ontdekking van kwaliteit

De overstap naar een andere school

Van haar vorige school mist Christine de vanzelfsprekendheden. Zij wist hoe alles liep, kende de ins en outs van de school. Door het wisselen van school, kwam Christine midden in een verhuizing terecht, want WSKO Pius X moest vanwege de nieuwbouw tijdelijk naar een ander onderkomen. Het was even hard werken en trok haar uit haar comfortzone. Hierdoor ontdekte zij echter andere kwaliteiten in zichzelf. Christine verwacht dat die haar zullen helpen verder te  groeien. 

Christine heeft de mobiliteitsmarkt vorig jaar bezocht, waar zij een indruk kreeg van de verschillende scholen en kon bepalen welke scholen wel of niet bij haar pasten. Over mobiliteit zegt zij: “Bij twijfel doen! Kijk goed wat je wilt en verwacht en ook wat je niet wilt. En als je twijfelt: praat met je directeur of vraag een gesprek aan met Brigitta de Bruijn. Dit heeft mij geholpen in mijn beslissing. Het is echt wel even spannend, even onzeker, maar alleen zo kun je meer groeien en WSKO-scholen op een hoger niveau tillen.”