ICT-ontwikkelingen WSKO

Chromebooks

De laatste ontwikkeling is de vervanging van de bestaande desktop-computers naar ‘mobile devices’ (notebooks en tablets). Daarbij gooien de Chromebooks hoge ogen. Op dit moment zijn er al meer dan 400 Chromebooks binnen scholen van de WSKO in gebruik. Dit betekent dat we ook op dit gebied onze krachten kunnen bundelen.

Deze drie ontwikkelingen (Google Apps for Education, Chromebooks en Prowise Presenter) betekenen veel voor de Vakgroep ICT. Door ons hierop te richten kunnen we van elkaar leren en ervaringen delen.

Dit schooljaar zal zich nog een aantal scholen bij deze ontwikkelingen aansluiten. Fijn is dan dat er al een duidelijk beheer en inrichting van deze omgevingen gemaakt is.

21-eeuwse vaardigheden

Onderwijs 2032 en de 21-eeuwse vaardigheden geven mede de koers aan die de WSKO gaat bewandelen. De Vakgroep WSKO-ICT is zich goed bewust geworden dat de kinderen van nu andere vaardigheden nodig hebben voor de banen van de toekomst. In dit kader is het dan ook mooi om te zien dat verschillende ICT-coördinatoren cursussen en inspiratiemiddagen gevolgd hebben zodat zij deze “nieuwe” vaardigheden goed kunnen helpen integreren binnen het onderwijs. Wethouder Mary-Ann Schreurs van Innovatie, Cultuur, Design en Duurzaamheid van de gemeente Eindhoven verwoordde dit tijdens haar openingswoord op de ICT-dag in Eindhoven zeer treffend;” Programmeren is erg belangrijk , dit wordt de nieuwe taal voor de kinderen van de toekomst. Als wij in het onderwijs de leerlingen deze taal niet meegeven, zal het ze buiten de maatschappij zetten zoals dat ook met analfabetisme gaat”.