WSKO-scholen en Onderwijs 2032

WSKO-scholen en Onderwijs 2032

De WSKO-scholen onderzoeken hoe zij hun lesaanbod kunnen aanpassen om ervoor te zorgen dat de leerlingen goed zijn voorbereid op de toekomst. Maar er gebeurt ook al veel op dit gebied.  Zo is er op de WSKO-scholen veel aandacht voor onderzoekend en ontwerpend leren, belangrijk onderdeel van Onderwijs 2032. Kinderen leren namelijk veel door zélf te doen en te ontdekken. Ook is  er een WSKO-school met officieel Engels als tweede taal en zijn er scholen waarbij leerlingen al vanaf groep 1 Engels krijgen. Een aantal scholen heeft een speciale leerlijn, waarbij wetenschap en techniek vaste onderdelen zijn van het lesprogramma. Ook het leren programmeren en ander digitale vaardigheden worden steeds vaker aangeboden, waarbij mediawijsheid uiteraard niet wordt vergeten. Maar ook cultuur en goed burgerschap krijgen binnen WSKO al veel aandacht. Een goed voorbeeld hiervan is de gezamenlijke inzamelingsactie van alle WSKO-scholen voor het bouwen van een school in Kenia vorig schooljaar, waarbij bijna € 35.000 werd opgehaald.

In de komende jaren zal elke school het lesaanbod aanpassen aan de nieuwe ontwikkelingen, waarbij rekening wordt gehouden met de visie van de school, de leerlingen en de ouders.  De rol en het vakmanschap van de  leerkrachten zijn van essentieel belang. Om dit vakmanschap te onderhouden en verder te ontwikkelen, worden WSKO-medewerkers continu bijgeschoold en begeleid. Bovendien zullen WSKO-scholen  veel gebruik gaan maken van elkaars kennis en ervaringen.