Peggy Zuidgeest WSKO Andreashof tweede in nationale ProWise Presenter Award

De winnende les

De les die Peggy had gemaakt, ging over open- en gesloten lettergrepen, De les is door kinderen te maken op de chromebooks maar kan ook via het smartboard worden gedaan waarna kinderen in hun schrift verder werken. Er zijn veel verschillende werkvormen in verwerkt. Er zit een duidelijke opbouw in de les en de les heeft een goede navigatie en uitleg voor andere gebruikers. Je hoeft niet de hele les te doen, maar kunt er ook onderdelen van doen. De les is te bekijken onder de link: https://presenter.prowise.com/share_lVhxCJ3RjFnm31V3EiJd0w2HAuVRQ6mCaUAmnCEXS2KV3pYHYruiovzyqVQHaCTB. Om dit te bekijken heb je een ProWise account nodig.