Wetenschap en Technologie in basisonderwijs: waarom eigenlijk?

Waar kun je W&T toepassen?

W&T is in alle vakken toe te passen en leent zich uitstekend voor vakoverstijgend lesgeven. Als in een geschiedenisles de loopgraven in de Eerste Wereldoorlog worden besproken, waarbij gebruik werd gemaakt van periscopen, is de stap naar een techniekles naar de werking van dit apparaat natuurlijk snel gemaakt.  Het zelf laten uitzoeken van de werking hiervan of het bedenken van andere oplossingen levert gegarandeerd veel betrokken en leergierige leerlingen op. De praktijk leert dat W&T in eerste instantie vooral wordt ingebed in de zaakvakken en pas later in de “leervakken”. 

Wat is er nodig om W&T te kunnen inzetten?

De visie van de school waarin duidelijk het belang van W&T is geformuleerd, is van groot belang. Anders blijft het altijd iets dat dat je “erbij” doet en wordt het niet echt geïntegreerd in het lesaanbod. Daarnaast vraagt het ook bepaalde vaardigheden van de leerkracht, waarbij het durven loslaten van methodes en vaste structuren heel belangrijk is. Verder professionalisering, opleiding en begeleiding is daarbij onontbeerlijk. De resultaten van de leerlingen zijn minder meetbaar dan in het geval van toetsen, omdat de resultaten heel verschillend zullen zijn. Advies is om de integratie van W&T fasegewijs in te voeren in de school en vooraf een keuze te maken op welk gebied of vak W&T geïntroduceerd gaat worden.

Belangrijk is dat een school zich in eerste instantie afvraagt waarom W&T moet worden geïntroduceerd en zich daarna de vraag stelt hóe dit kan worden gedaan. Pas dan komt de concrete vraag wát je gaat doen om je doelen te realiseren. 

Is W&T niet meer iets voor jongens?

Het gebeurt vaak dat de jongens direct enthousiast zijn voor techniek, experimenten en andere vormen van wetenschap en technologie. Meisjes houden zich vaak liever bezig met talige of creatieve activiteiten. In praktijk blijkt dat als meisjes eenmaal betrokken zijn, er wel degelijk belangstelling is. En nog interessanter: waar jongens houden van experimenteren, leggen de  meisjes meer de focus op het doel en gaan met meer precisie en doelgerichtheid aan het werk, waardoor zij soms sneller klaar zijn met hun opdracht. Het mag duidelijk zijn dat de combinatie van beide kwaliteiten leidt tot de beste resultaten. 

Welke rol spelen ouders?

Ouders spelen in dit proces een heel belangrijke rol. De kennis en vaardigheden die nodig zijn voor W&T zijn niet altijd beschikbaar bij de school zelf, maar vaak wel bij ouders. Zij kunnen vanwege hun beroep of vanuit het bedrijf waar zij werkzaam zijn, een heel nuttige bijdrage leveren aan school. Hierbij valt te denken aan gastlessen, maar ook aan bezoeken aan bedrijven. Belangrijk daarbij is dat de leerlingen een actieve rol krijgen. Het grote pluspunt van het betrekken van bedrijven bij school, is dat zij beschikken over actuele kennis en hun blik hebben gericht op de toekomst. Ervaring leert dat als W&T een serieus onderdeel wordt op scholen, ook vaders meer betrokken zijn en bereid zijn hun tijd in school te stoppen.