Ervaringen na een jaar directeurschap

Uitgaan van verschillen

Binnen WSKO denken we na over wat kinderen van nu moeten leren, om over twintig jaar een zinvolle bijdrage te kunnen leveren aan de maatschappij van dat moment. We beseffen dat scholen ideale plekken zijn om vaardigheden als: samenwerken, doorzettingsvermogen, creativiteit, verantwoordelijkheid nemen, omgaan met tegenslagen en succes te ontwikkelen. Dat kinderen de ruimte moeten krijgen om zichzelf te leren kennen, opdat ze daardoor beter met de wereld om zich heen kunnen omgaan.

Voor mij is het daarom cruciaal hoe een organisatie aankijkt tegen verschillen tussen leerlingen en leraren. Het ene bestuur gaat OM met verschillen en streeft daarmee impliciet dezelfde norm na voor iedereen. Dan ben je als juf of meester vooral heel erg hard bezig om 'achterstanden' weg te werken, het beste van jezelf in kinderen te stoppen en verlies je energie met oeverloos verantwoording afleggen. Het andere bestuur gaat UIT van verschillen en probeert het beste van iedereen naar boven te krijgen. Dan laat je kinderen en leraren ervaren, ontdekken, ontwikkelen en biedt je ruimte en vertrouwen. Je voelt je persoonlijk verantwoordelijk en krijgt energie, als je kunt laten zien wat je samen bereikt hebt op jouw eigen manier. 

Zijn wie je bent

Binnen WSKO ervaar ik dat zelfs als directeur. Ik mag zijn wie ik ben en wordt uitgedaagd en geprikkeld om verantwoordelijkheid te nemen; om dingen te doen die ik nog nooit eerder deed.

Volgens mij is juist dat een heel belangrijk kenmerk van leren; dingen doen die je nog nooit eerder deed. En 'fouten' of 'mislukken' niet normeren, maar waarderen en zien als het volgende stapje in je ontwikkeling. Ik ben blij dat ik in een organisatie mag werken, die er zo tegenaan kijkt!