Passende huisvesting op onze scholen

Scholen groeien uit hun jasje

Bij WSKO Pius X wordt weliswaar nieuwbouw gerealiseerd, maar die is bij oplevering naar alle waarschijnlijkheid te klein om alle kinderen te kunnen huisvesten. Hierover is WSKO ook in overleg met de gemeente. Voor WSKO De Regenboog en WSKO Joannes is een eventuele aanpassing vooralsnog ongewis, terwijl het aantal aanmeldingen/inschrijvingen stijgt. Dit is al meerdere keren in de gesprekken tussen besturen en de gemeente aangegeven. 

In alle gevallen wordt de noodzaak tot uitbreiding van de vierkante meters vanuit het overleg erkend en onderkend, maar lijkt het of het gebrek aan beschikbare gemeentelijke budgeten het uitblijven van ‘actie’ verklaart. Huisvesten van kinderen, die recht hebben op goed onderwijs, is toch een maatschappelijk belang dat iedereen aangaat. WSKO wil die kinderen graag letterlijk en figuurlijk passende ruimte bieden.