Kijk op koers: onderwijs leeft (Jos van der Ende)

Klassengrootte

Ik was in de meivakantie in Italië en Malta en kon het niet nalaten om vanuit mijn onderwijsbetrokkenheid het aantal leerlingen te tellen dat groepsgewijs tijdens een excursie enthousiast door een prachtige stad liep, vergezeld door de leerkracht. Na telling en navraag blijkt dat het aantal leerlingen in een groep gemiddeld tussen de 20 en 25 ligt. Ik moest toen denken aan de filosofie van passend onderwijs in Nederland en de mate van realisering. Passend onderwijs vind ik prima, maar er is een menselijke maat in het leerlingenaantal in relatie tot de onderwijskwaliteit dat het mogelijk of onmogelijk maakt om het te kunnen realiseren. Ik ben het niet eens met het initiatief van het CDA in de Haagse gemeenteraad om dan maar opa’s en oma’s in te zetten in de klas als ondersteuning. Hoe serieus nemen we dan nog de professionaliteit die nodig is om kwalitatief hoogwaardig onderwijs te kunnen garanderen?

Lerarensalaris

En dan nu het salaris. In het weekblad Elsevier, nr. 16, april 2017 bladzijde 51 staat dat leraren en directeuren van basisscholen met iets meer dan 5% loonsverhoging tot de snelste stijgers in 2015-2016 behoren. Deze conclusie komt voor rekening van managementadviesbureau Berenschot, die  257 functies met elkaar vergeleek. Verdienen Nederlandse leraren en directeuren vanuit Europese maatstaven dan toch te weinig? In Zwitserland, Oostenrijk, Duitsland en Luxemburg verdient personeel, werkzaam in het basisonderwijs, maximaal substantieel meer. Het is aan de overheid om vanuit realistische gegevens de juiste conclusies te trekken en waar nodig het salaris van onderwijs bij te stellen.