Kijk op koers: blij verrast! (Jos van der Ende)

Investeren in goed onderwijs

De financiële conditie van onze Stichting is gezond, terwijl we niet nalaten om te investeren in goed onderwijs, in gebouwen waar het prettig werken is. Geld kunnen we natuurlijk maar één keer uitgeven. Toch wordt er, waar mogelijk, extra uitgegeven en daar moet dan wel een gericht plan onder liggen waaruit duidelijk wordt wat de uiteindelijke opbrengst zal zijn. De RvT heeft aangegeven dat ze de scholen en haar bestuur steunt in zinvolle investeringen.

Betrokkenheid GMR en RvT

De GMR bestaat uit enthousiaste ouders en leraren, die graag constructief meedenken over het reilen en zeilen. De RvT ziet vanuit haar maatschappelijke betrokkenheid graag opbouwend toe op het ondernemerschap van de WSKO. Ze is nieuwsgierig hoe het de scholen vergaat. Het is goed om daar eens samen de tijd voor genomen te hebben en met elkaar in gesprek te zijn geweest.

Rest me om iedereen een fijne, zonnige vakantie toe te wensen om ons volgend schooljaar weer uitgerust en met veel plezier te kunnen wijden aan onze passie.