Leren en bewegen: een perfecte combinatie

Aansprekende voorbeelden

Op woensdag 30 augustus is er door een initiatiefgroep, bestaande uit Muriel Weltens (GGD Haaglanden, adviseur gezonde school), Geraldine van der Knaap (raadslid VVD Westland en jurist jeugdrecht), Ulbe Spaans (fractievoorzitter Groen Links Westland en Ambulant begeleider in SBO cluster 4) en Miriam Zwinkels-Broch (coördinator vakgroep WSKO en vakleerkracht Bewegingsonderwijs De Zeester) een bijeenkomst georganiseerd bij WSKO De Zeester. Er werden twee presentaties gegeven die als doel hadden om geïnteresseerden te informeren over de vele positieve effecten die bewegen op het leerproces en de sociaal emotionele ontwikkeling van kinderen hebben. Hierbij waren zowel medewerkers van WSKO als andere organisaties aanwezig. 

Het was een geslaagde middag met veel enthousiaste reacties.  De initiatiefgroep gaat zich nu verder inzetten om, op gebied van talentontwikkeling, een projectplan bij de gemeente in te dienen en subsidie binnen te halen om meer met bewegen in de brede school te gaan doen. Wordt dus vervolgd.

Wil je meer weten? Kijk dan eens op de volgende websites en filmpjes op Y outube die tijdens de presentaties zijn gebruikt.  

Bewegend leren
Meer info op http://bewegen-werkt.nl/onderwijs en https://youtu.be/CNtiFVdmRmo

Fit en vaardig
Meer info op http://www.fitenvaardigopschool.nl en https://www.leraar24.nl/fit-vaardig-op-school/