Partners

Samenwerkingsverband Primair Onderwijs Westland (SPOW)

WSKO neemt deel aan het Samenwerkingsverband Primair Onderwijs Westland (SPOW). De zorgstructuur staat hierbij centraal.

PABO Thomas More

WSKO werkt samen met PABO Thomas More in Rotterdam.

Salure

Salure is de dienstverlener voor het onderwijs en ondersteunt scholen met o.a. personeelsadministratie, begeleiding bij bouwprojecten en juridische hulp.

Verzekeringsmaatschappijen

WSKO werkt samen met de volgende verzekeringsmaatschappijen:

- Loyalis

- CZ   

Rabobank

WSKO werkt samen met de Rabobank.

BSO en cultuur- en sportverenigingen

WSKO en de WSKO-scholen werken nauw samen met diverse bedrijven en organisaties op het gebied van bijvoorbeeld Buitenschoolse Opvang, cultuur en sport. De school is namelijk niet de enige plek waar leerlingen leren. Door samenwerking in buurt of wijk kan een netwerk van leerarrangementen voor de leerlingen ontstaan. Deze worden gerealiseerd met de school en met betrokken partijen in de wijk of deelgemeente, zoals vrijwilligersorganisaties, jeugdzorg, sportverenigingen, cultureel werk, buurt en clubhuiswerk, welzijnswerk en werkgevers. 

Voor meer informatie over deze bedrijven en organisaties, verwijzen wij naar de individuele scholen.