Over WSKO

Diversiteit in onderwijsaanbod

De aangesloten scholen kenmerken zich door diversiteit in het onderwijsaanbod, zodat ouders een school kunnen kiezen die past bij de kwaliteiten en kenmerken van hun kinderen. Scholen profileren zich bijvoorbeeld door de aandacht voor zelfstandig werken, samenwerkend leren, omgaan met verschillen tussen kinderen of Engels als tweede taal. Er kan worden gekozen voor Montessori-onderwijs, onderwijs volgens het principe van TOM (Teamonderwijs op Maat) of scholen met een breed aanbod aan extra ondersteuning voor de kinderen. Brede School De Westhof in Poeldijk is hiervan een goed voorbeeld. In deze school bevindt zich WSKO De Verburch-hof, waarbij zowel in de groepen als daarbuiten de mogelijkheid bestaat voor fysio-, logo- en kindertherapie (samen het Ambulatorium) en dyslexiebehandelingen. Verder bevinden zich in De Westhof kinderopvang, buitenschoolse opvang, een peuterspeelzaal en “Het Centrum voor Jeugd en Gezin” gevestigd, waar ouders, verzorgers en jongeren terecht kunnen met al hun vragen over opvoeden en opgroeien.