Bekijk de online versie van de nieuwsbrief
WSKO

WSKO-nieuwsbrief

banner
December 2018

Kijk op koers:

jos.jpg

Het kalenderjaar is al weer bijna voorbij. Een goed moment om even terug te kijken op het afgelopen jaar en vooruit te blikken op 2019. Want er is veel gebeurd en voor volgend jaar staan er al weer nieuwe ontwikkelingen op stapel. Klik hier om verder te lezen. 

waalcampus-logo (002).png

Bijeenkomst Waalcampus voor medewerkers WSKO en Okidoki

De bijeenkomst over Waalcampus voor medewerkers van WSKO en Okidoki vindt plaats op woensdag 30 januari. Doel van de avond is kennis te maken met de nieuwe ontwikkelomgeving Waalcampus, in gesprek te gaan met mensen van het ontwikkelteam voor verdere verkenning en te ontdekken of dit concept voor opvang en onderwijs bij jou past. De avond is uitsluitend bedoeld voor huidige medewerkers. Externen worden in een later stadium uitgenodigd om te solliciteren. 

Datum: woensdag 30 januari, om 20.00 uur
Locatie: Okidoki upstairs, Julianaweg 154 A, 's Gravenzande (bij het sportpark)

Graag van tevoren even aanmelden via info@waalcampus.wsko.nl. 

Nieuwe WSKO-school

Eind vorig schooljaar informeerden we jullie over de fusieplannen van WSKO met de St. Jozefschool in Schipluiden. Na het doorlopen van de benodigde (formele) stappen, zal deze school vanaf 1 januari 2019 onderdeel zijn van WSKO. De school heeft dan dezelfde positie als de andere WSKO-scholen. Dit betekent bijvoorbeeld dat zij zullen deelnemen aan de verschillende netwerken en vakgroepen van WSKO, zoals ICT en IB. Ook de directeur zal deel uitmaken van het WOD (WerkOverleg Directeuren). We heten onze nieuwe collega's van harte welkom binnen WSKO en wensen hen veel plezier en nieuwe inspiratie toe! Benieuwd naar deze school? Neem eens een kijkje op hun website. 

Jozefschool Schipluiden.JPG

WSKO-actie Voedselbank

voedselbank actie.jpg

De Voedselbank heeft de kerstpakketten van WSKO-scholen in ontvangst genomen. Ze waren onder de indruk van de goed gevulde en mooie dozen! Het idee voor dit initiatief kwam enkele weken geleden van Debby Haring, directeur van WSKO Mariaschool. Na kort beraad werd besloten hieraan gezamenlijk mee te doen, omdat de actie uitstekend past bij deze decembertijd én bij de visie van WSKO en de scholen. We staan immers niet alleen voor kwalitatief goed onderwijs, maar we leren kinderen ook zorgzaam te zijn voor elkaar en voor mensen die wel een steuntje in de rug kunnen gebruiken. Namens de Voedselbank en de gezinnen die een pakket krijgen, veel dank voor jullie hulp en medewerking!

ICT

En de winnaar is.....

google wedstrijd.jpg

Caroline van Velden van WSKO Mariaschool! Zij deed, samen met veel andere WSKO-collega's, mee aan de digitale test die in de vorige nieuwsbrief stond. Gefeliciteerd Caroline, en geniet van de lunch die je hebt gewonnen!

ICT: nieuwe inspiratie en een vooruit- en terugblik

In januari gaan de ICT-specialisten van WSKO naar the BETT in Engeland om nieuwe inspiratie en kennis op te doen op het gebied van ICT. De BETT is de eerste en belangrijkste onderwijsbeurs van het jaar. Het is de plek waar meer dan 800 bedrijven, 100 start ups en duizenden bezoekers samenkomen om de laatste trends op het gebied van educatie, techniek en innovatie te presenteren en bediscussiëren. Naar aanleiding van het grote succes van vorig jaar, toen we de conclusie trokken dat we als WSKO de juiste keuzes hebben gemaakt binnen ICT, is besloten deze keer met alle ICT-ers te gaan. Via de nieuwsbrief worden jullie op de hoogte gehouden van de bevindingen. 

Verder heeft de ICT-vakgroep de jaarbalans over 2018 opgemaakt en blikt vooruit op de nieuwe plannen voor het volgende jaar. Klik hier om verder te lezen. 

WSKO Campus

Activiteitenagenda WSKO Campus

Om jullie nog beter inzicht te geven in de activiteiten die er via WSKO Campus te doen zijn, is er een speciale WSKO Campus activiteitenagenda gemaakt. Daarin kun je zien wat er allemaal te doen is en bij wie je moet zijn als je mee wilt doen. Op de leerkrachtenpagina vind je een button van de Campus, waarmee je toegang krijgt tot de agenda en de Campus op WIKI WSKO. Hiervoor moet je ingelogd zijn bij je wsko.eu-account. 

Heb je zelf een activiteit op je school, zoals een spreker of workshop die voor anderen ook interessant is? Zet hem op WIKI WSKO onder Campus en mail hem naar wskocampus@wsko.eu. Dan zorgen wij ervoor dat hij op de agenda komt te staan. Denk eraan dat de Campus start bij de leervraag: wat wil je precies leren, met welk doel en hoe gaan we dat doen? Heb je vragen over de Campus, mail dan naar wskocampus@wsko.eu.

Campusronde op de scholen

WSKO campus.png

Vanaf januari gaan Cindy Roeling en Jan Tolhuijs weer langs de scholen, om ervaringen met WSKO Campus op te halen en leervragen en aanbod van jullie te inventariseren. Aan de hand hiervan zal Campus, indien nodig, verder worden aangepast aan jullie wensen. 

Zelf een cursus geven?

Heb jij een specialisme, kennis of vaardigheid die jij met andere WSKO-collega’s zou willen delen, in één of meerdere cursusmiddagen/avonden? Zet dit dan op WSKO Campus op WIKI WSKO. Omschrijf wat jouw ideeën zijn en vraag wat anderen op dit vlak willen leren, zodat je je aanbod kunt afstemmen. Als je hierover vragen hebt, mail dan naar wskocampus@wsko.eu.

Personeelszaken

Collectieve arbeidsongeschiktheidsverzekering in jouw belang. Waarom?

Vanaf 1 februari biedt WSKO als extra arbeidsvoorwaarde aan alle medewerkers een collectieve arbeidsongeschiktheidsverzekering aan via Loyalis. We hechten veel waarde aan gezonde en vitale medewerkers en investeren daarom in preventie en een optimaal verzuim- en reïntegratiebeleid.

Maar als een medewerker toch langdurig uitvalt of arbeidsongeschikt raakt, willen we er ook zijn. Want de impact is dan groot, ook op het inkomen. Door de verzekering collectief af te sluiten, is deze voor iedereen toegankelijk en worden er geen medische vragen gesteld. De eerste week na de kerstvakantie worden alle medewerkers hierover geïnformeerd via de mail. Als je vervolgens nog vragen hebt, ben je welkom op donderdag 17 januari om 16.00 uur op het servicebureau van WSKO in Poeldijk. Aanmelden kan via sandra@wsko.nl.

Derdejaars betaalde stage

In februari starten er 9 stagiaires van de pabo in een betaalde stage op onze WSKO-scholen. Deze stage duurt tot de zomervakantie. Zij werken op woensdag en donderdag zelfstandig in een klas, onder begeleiding en supervisie van de school. De stagiaires zijn de betere studenten van de pabo; zij lopen op schema met hun vakken, hebben (zeer) goede beoordelingen voor hun stages gekregen en hebben een positieve 360° feedback ontvangen. 

Hiermee ontlasten zij de scholen, omdat de leerkracht meer tijd krijgt om andere schooltaken te doen. Bovendien hopen we op deze manier toekomstige collega’s te werven voor WSKO-scholen. 

Lerarentekort en zij-instromers

Het is een uitdaging om alle vacatures in te vullen in het onderwijs, ook voor WSKO. Invallers voor tijdelijke vacatures zijn moeilijk te vinden. WSKO start in het nieuwe schooljaar met een klein aantal zij-instromers. Zij-instromers zijn mensen die een hbo- of universitaire opleiding gedaan hebben en die een overstap naar het basisonderwijs willen maken. De selectieprocedure start rond februari. De potentiële zij-instromers gaan voor de zomervakantie een aantal dagen meedraaien op een school, doen een assessment, voeren gesprekken en hebben toelatingstoetsen op de Thomas More pabo. Degenen die het beste uit deze selectieronde rollen, komen bij WSKO werken en leren.

 

Mobiliteit

Arbeidsmobiliteit.jpg

Ben je op 31 oktober op de mobiliteitsborrel geweest op WSKO De Regenboog? Het was heel informatief en ook gezellig. Veel collega’s hebben de borrel bezocht en nieuw dit jaar was het bezoek van de stagiaires van Thomas More pabo. WSKO stimuleert interne mobiliteit. Werk je al enige jaren op dezelfde school en wil je je blik verruimen? Ga dan eens op een andere school van WSKO werken! Je kunt je interesse kenbaar maken door dit sjabloon in te vullen. Mail hem vervolgens naar brigitta@wsko.nl. Na de kerstvakantie starten de gesprekken. Klik hier  voor het filmpje over mobiliteit. 

Vertrek Mieke Helderman

Mieke Helderman, bestuurssecretaris op het servicebureau, verlaat per 1 januari WSKO. Zij gaat genieten van haar vrije tijd, samen met haar man die ook stopt met werken. We bedanken Mieke voor haar jarenlange inzet voor WSKO. Zij wordt vervangen door Marjelle Staas, die al eens eerder Miekes werkzaamheden heeft overgenomen. 

Ziekteverzuim

De ziekteverzuimpercentages van WSKO zijn als volgt. Voor de ziekteverzuimcijfers van je eigen school, kun je terecht bij je directeur.

Oktober 2017

2.54%

Oktober 2018

1.95%

November 2017

2.66%

November 2018

3,09%


Wij wensen onze zieke medewerkers van harte beterschap!

Schoon belonen

Een aantal WSKO-scholen doet mee aan de pilot van de gemeente Westland "Schoon Belonen". Scholen zamelen plastic en metalen verpakkingen en drankenkartons gescheiden in. Daarnaast houden de deelnemers hun directe omgeving schoon door ieder kwartaal opschoonacties te organiseren. Voor iedere volle zak stelt de gemeente een kleine vergoeding beschikbaar. Dit is niet alleen goed voor het milieu, maar ook voor het milieubewustzijn van kinderen.  

Tijdens een bijeenkomst bij de gemeente voor geïnteresseerde scholen en verenigingen, hield Yvon Brabander een presentatie over hoe zij dit op WSKO Mariaschool aanpakken. Kijk voor rmeer informatie op de website van Supporter van Schoon.  

Scholingstraject bewegend leren

bewegend leren  2.jpg

Op zeven Westlandse basisscholen, waarvan vier WSKO-scholen, is dit najaar met behulp van subsidie van gemeente Westland een scholingstraject gestart met betrekking tot bewegend leren. Wethouder Van der Stee (onderwijs) trapte begin oktober het eerste scholingstraject “Bewegend Leren voor leerkrachten” af. Tijdens dit traject wordt een aantal leerkrachten per school getraind. Hierbij leren zij hoe zij de omgeving binnen en buiten de klas kunnen gebruiken om beweging te stimuleren. Klik hier om verder te lezen.

collage bootcamp (1).jpg

Vakgroep Bewegingsonderwijs geschoold in bootcamps

De Vakgroep Bewegingsonderwijs heeft tweemaal per jaar praktijkbijeenkomsten. Daarin worden ze onder andere bijgeschoold over mogelijkheden voor bewegingsonderwijs. Zo hebben twee leden van de Vakgroep de andere collega's een training gegeven in het geven van een bootcamp aan kinderen. Gezamenlijk worden nu verschillende parcours ontwikkeld, die de leerkrachten bewegingsonderwijs kunnen gebruiken in hun lessen. 

Nieuws van de scholen

Peutergroep WSKO De Aventurijn

Op maandag 5 november heeft de peuterspeelzaal van Kwest zijn intrek genomen in het gebouw van WSKO De Aventurijn. Naast de naschoolse- en voorschoolse opvang, vangt Kwest nu ook alle peuters van Maasdijk op in de Aventurijn. 

Het is een unieke kans voor de school om de doorgaande lijn van peuter naar kleuter te kunnen waarborgen en daarmee een doorgaande leerlijn te kunnen ontwikkelen voor kinderen van 2 tot en met 12 jaar. Voor de peuters en vooral voor hun ouders is het nu nog een beetje wennen. In het nieuwe jaar zal de samenwerking tussen de peuters en de kleuters een steeds duidelijkere en directere vorm gaan krijgen.

aventurijn peuters.jpg

Norad Bos WSKO St. Jozefschool genomineerd voor Loftrompet

Norad loftrompet (1) (002).jpg

Norad Bos van WSKO St. Jozefschool is uit ruim 132 inzendingen geselecteerd als één van de drie genomineerden voor de Loftrompet van stichting Méér Muziek in de Klas. De Loftrompet is een prijs die in het leven geroepen is om haar waardering te laten zien voor een leerkracht die het verschil maakt op het gebied van muziekonderwijs. Tijdens de uitzending van het Kerst Muziekgala 2018 op woensdag 26 december om 20:28 op NPO1 is te zien of hij heeft gewonnen. Klik hier om verder te lezen. 

hofvilla.jpg

WSKO De Hofvilla winnaar in Nationale onderwijsprijs

WSKO De Hofvilla is derde geworden in de regiofinale van de Nationale Onderwijsprijs. Deze prijs is bedoeld om op een positieve manier aandacht te vragen voor innovatief onderwijs. Klik hier om verder te lezen. 

Fijne feestdagen en een goed 2019

2018 is al weer bijna ten einde. Dat betekent tijd voor rust en ontspanning. We bedanken jullie voor het harde werken, jullie betrokkenheid en inzet. We wensen jullie gezellige feestdagen en een goed, gezond, gelukkig en inspiratievol 2019! 

kerst-website.png
WSKO

De Ruijtbaan 83
2685 RS Poeldijk


T 0174 280 446
E info@wsko.nl

Bezoek onze website voor meer informatie over onze scholen!
WSKO Copyright © 2014 wsko.nl   |   Afmelden   |   Online versie bekijken