Bekijk de online versie van de nieuwsbrief
WSKO

WSKO Servicebureau

banner
Nieuwsbrief december 2019

Passie en trots

Jos.jpg

Er is dit jaar weer met veel inzet en passie gewerkt binnen de WSKO scholen. De medewerkers van het servicebureau hebben er ook alles aan gedaan om de scholen te faciliteren, waardoor scholen bij hun kerntaak konden blijven. Elke dag staat het leren bij kinderen centraal. Niet door hen te zeggen hoe zij dit moeten doen, maar door kinderen ruimte en vertrouwen te geven waardoor zij eigenaar kunnen worden van hun eigen leerproces. Misschien moeten we in 2020 wat minder nadenken en ons laten verrassen door het inrichten van een proces dat het brein aanscherpt en de handen vrijmaakt. Laten we momenten organiseren, met het oog op diep(er) leren, waarbij kinderen samen uitvoeren. Dat is krachtiger dan collegiale consultatie. 

Ik heb dit jaar veel prachtige voorbeelden gezien. Met elkaar het professionele gesprek willen en durven aangaan en elkaar aanspreken op afspraken zonder te (ver)oordelen. Ik zie het gebeuren en dat is belangrijk als we onze ontwikkeling serieus nemen. WSKO is volop in ontwikkeling op heel veel vlakken en dat is mooi om te zien.

Om die ontwikkeling voort te zetten, hebben we wel voldoende mensen nodig die zich willen inzetten om dit prachtige vak uit te oefenen. De Tweede Kamer neemt helaas geen structurele maatregelen om het lerarentekort op te lossen. Er komt vooralsnog geen geld bij, hoewel de vraag is of dit het enige middel is om voornoemd probleem te tackelen. Werknemersbonden en werkgeversbonden proberen via bemiddeling tot een oplossing te komen. Ook scholen, schoolbesturen en opleiders werken samen in de aanpak tegen het lerarentekort. In Westland verenigen de besturen SOOW, PCPOW, WSKO en haar medewerkers zich om met elkaar te bespreken welke acties bijdragen aan de oplossing van deze problematiek. Daarmee hopen we zelf een flinke stap in de goede richting te zetten. 


Al met al wens ik iedereen die zich voor ‘onze’ kinderen inzet een heel gelukkig en gezond 2020 toe en vooral: heel veel plezier in het prachtige werk dat we met elkaar doen.

 

Personeels zaken (1).jpg

Afbeelding mobiliteit.jpg

Verruim je blik met mobiliteit!

Ben je op 30 oktober bij de mobiliteitsborrel geweest op De Verburch-hof? Het was heel informatief en ook gezellig. Veel collega’s hebben de borrel bezocht. Door interne mobiliteit willen we de capaciteiten en kwaliteit van het personeel bij WSKO beter benutten en de persoonlijke ontwikkeling en de betrokkenheid van personeel vergroten. Dit schooljaar zijn maar liefst 16 leerkrachten op deze manier op een andere school begonnen! 

Werk jij al enige jaren op dezelfde school en wil je je blik verruimen? Bekijk dan eens de mogelijkheden om op een andere WSKO-school te werken! Je kunt je interesse kenbaar maken door dit sjabloon in te vullen. Mail het vervolgens naar brigitta@wsko.nl. We gaan met jou in gesprek (soms telefonisch) waarna we proberen een match te maken tussen jou en een school. Na de kerstvakantie starten we met die gesprekken.

Ben je benieuwd naar verhalen van collega’s die je voor zijn gegaan? Dan kun je via deze link het mobiliteitsfilmpje zien van 2017. Als je nog vragen hebt, kun je terecht bij je directeur, bij Melanie van der Maden (melanie@wsko.nl) of bij Brigitta de Bruijn (brigitta@wsko.nl).

Eerder stoppen met werken? Bekijk het even!

Foto ABP.jpg

Pensioenfonds ABP introduceert Helder Overzicht en Inzicht. Met Helder Overzicht en Inzicht krijg je eenvoudig een totaalbeeld van jouw financiële situatie voor later. ABP heeft de gegevens die zij al van jou weten ingevuld, zoals de AOW-leeftijd.

Helder Overzicht en Inzicht biedt:

 • - snel inzicht in de balans tussen jouw inkomsten en uitgaven;
 • - in één overzicht welke keuzes jij kunt maken en wat dit betekent voor later;
 • - een overzicht dat je eenvoudig aanvult met jouw gegevens en die van je partner.

 

Log snel in op MijnABP om Helder Overzicht en Inzicht te doorlopen.

 • - Op de site van het ABP staan instructiefilmpjes over Mijnabp.
 • - Op www.pensioenoverzicht.nl vind je een totaaloverzicht van alle pensioenen die je hebt opgebouwd.


Komt het pensioen al bijna in zicht?

Een half jaar voordat je met pensioen wilt gaan, vraag je dit aan op MijnABP. Dit is mogelijk vanaf je 60e  jaar tot uiterlijk 5 jaar na de AOW leeftijd.


Heb je vragen?

Neem dan contact met op met Brigritta de Bruijn of Melanie van der Maden. Bij complexe vragen (minimaal 10 personen) bestaat de mogelijkheid om een dag te organiseren waarop een adviseur van het ABP spreekuren houdt bij WSKO. Heb je behoefte aan een groepsvoorlichting of een workshop hoe mijnabp werkt, laat het ons dan ook weten! Dan zullen we dit via WSKO Campus aanbieden!

Werving zij-instromers

Dit schooljaar is één zij-instromer gestart bij WSKO*. Zij-instromers zijn mensen die een hbo- of universitaire opleiding gedaan hebben en die een overstap naar het basisonderwijs willen maken. De selectieprocedure start rond februari en in januari starten we met het werven van zij-instromers voor schooljaar 2020-2021. De potentiële zij-instromers gaan voor de zomervakantie een aantal dagen meedraaien op een school, doen een assessment, voeren gesprekken en hebben toelatingstoetsen op de Thomas More pabo. Degenen die het beste uit deze selectieronde rollen, komen bij WSKO werken en leren.

Ken jij mensen die in aanmerking komen voor het zij-instroom traject? Maak ze hierop attent!

* Lees hier de ervaringen van zij-instromer Jet

WSKO ICT.jpg

IPON-2020.png

WSKO geeft lezingen op de IPON

Tevens zijn we door Google gevraagd om in het kader van het label Google Reference School een lezing te houden op de IPON. Hierin geven we toelichting over de transitie die we als WSKO hebben doorgemaakt om te komen tot waar we nu zijn in het werken met de Google Apps for Education. Ook zullen bezoekers van de IPON de gelegenheid krijgen om kennis te maken met de WSKO Google Skills For Kids. Shirley van de Velde, Karin van Rijn en Myriam Valkenburg zullen namens de vakgroep ICT de WSKO op de IPON vertegenwoordigen. Corina Verburg werkt op de achtergrond ook mee.

De afgelopen weken zijn we als WSKO regelmatig in de pers geweest n.a.v. het label Google Reference School. Besturen in het land willen graag met ons in contact komen om te leren van onze ervaringen en zijn nieuwsgierig naar WSKO Google Skills for Kids. Het is mooi om onze kennis op deze manier te delen met velen.

WSKO Google Skills For Kids in de race voor de IPON stimulerings Award 2020

Google-skills-for-kids-certificaat-Joannes-cr-560-246.jpg

Met Google Skills for Kids heeft WSKO een unieke en leerkracht onafhankelijke manier ontwikkeld om kinderen te leren werken met de Google Apps. In deze omgeving leren zij via WSKO tutorials hoe ze de Apps kunnen gebruiken.

De afgelopen periode hebben ICT-coördinatoren van WSKO gemerkt dat, ook bij scholen buiten WSKO, een grote behoefte is aan een product zoals WSKO Google Skills For Kids. Dit heeft ons dan ook doen besluiten om ons met WSKO Google Skills for Kids aan te melden voor deze stimulerings Award. Nu afwachten of de jury de mogelijkheden en kansen van dit product positief waarderen. Tijdens de IPON op 5 en 6 februari 2020 zullen de Award-winnaars bekend gemaakt worden.

Foto Google Classroom.jpg

Google Classroom

Peter Zuidgeest ging met Corina in gesprek over Google Classroom. Corina is ict-coördinator op De Zeester in Monster. Daarnaast is zij leerkracht van groep 6/7. Of was het nou andersom 😊? Hoe dan ook, in beide gevallen maakt zij intensief gebruik van Google Classroom. Als juf zet zij voor haar groep in Classroom de weektaak en de dagtaak klaar. Niet voor elk kind hetzelfde natuurlijk. De basis is bij veel leerlingen wel gelijk, maar per leerling kan makkelijk iets worden toegevoegd of weggelaten. Ook tussentijds kan zij een weektaak makkelijk aanpassen als dat nodig is. Corina: “Een weektaak maken moet je toch doen voor alle leerlingen dus Google Classroom is geen werk verzwaring. Er zijn net zoveel verschillen als er kinderen zijn. Voor enkele leerlingen print ik de weektaak uit, omdat dat voor dat kind makkelijker is. Google Classroom is geen doel op zich, het is een handig hulpmiddel!”

 

Om de leerlingen op De Zeester bekend te maken met Classroom hebben de leerkrachten in de bovenbouw geoefend met ze via ‘Skills for kids’. Als de leerlingen laten zien wat ze kunnen, is er een heus certificaat te verdienen. Sommige collega’s van Corina hebben ook al een certificaat ontvangen! Iedere ict-coördinator kan vertellen waar deze skills te vinden zijn.

 

Al vanaf groep 3 is Google Classroom goed in te zetten. In de VS werken ze hier in de kleuterklassen zelfs al mee! Wat betreft Corina is dat nog een ideaal dat wellicht over enkele jaren bereikt kan worden binnen WSKO. Als ict-coördinator krijg zij veel vragen. Ze heeft op De Zeester tien digicoaches aangesteld. Dit zijn tien leerlingen die andere leerlingen én leerkrachten helpen bij vragen op digitaal gebied. Ook hiervoor heeft ze een Classroom gemaakt. “De vragen komen binnen in Classroom. Zodra een van de digicoaches op school komt, zie ik hem of haar naar Google Classroom toegaan. De vraag wordt gelezen en de digicoach is al weg om de leerkracht die de vraag heeft gesteld te helpen. Niet iedereen kon digicoach worden natuurlijk. Er is voor gesolliciteerd en ze moesten aangeven waarom ze digicoach wilden worden. Elke twee weken vergader ik met de digicoaches om van elkaar te leren”.

ICT studiedag Google.JPG

Studiedag WSKO Vakgroep ICT

Op woensdag 9 oktober gingen de ICT-coördinatoren van WSKO naar Amsterdam voor een studiedag bij Google Nederland. WSKO krijgt deze mogelijkheid omdat we het label Google Reference School dragen.

Deze dag lag onze focus op de volgende dingen:

 • - Mogelijkheden van de G Suite met de verschillende apps
 • - AI (Kunstmatige intelligentie/artificiële intelligentie)
 • - Inzet ICT-vaardigheden van bovenstaande in de dagelijkse praktijk.

Korousch Yoesefi (Program manager Google for Education) vertelde een en ander over nieuwe (en toekomstige) mogelijkheden binnen de apps van Google for Education. Hierin zagen wij gelijk kansen en mogelijkheden voor het gebruik in de dagelijkse praktijk.

Bijvoorbeeld Originality reports voor jou als leerkracht maar ook voor leerlingen. Wat is bij het maken van een verslag en/of werkstuk echt als eigen tekst gebruikt en wat komt vanuit een andere bron? In de toekomst kun je op eenvoudige wijze een scan doen om achter deze informatie te komen.

 

Ook de kracht en de mogelijkheden van AI, datgene waar google heel sterk in is, kwamen aan bod. Ook tips hoe je dit eenvoudig aan kinderen kunt uitleggen met bijvoorbeeld https://quickdraw.withgoogle.com/. Dit is een manier waarop je heel goed kunt laten zien hoe de computer ‘leert’ van onze tekeningen.

Natuurlijk gingen we ook zelf praktisch aan de slag. Met het thema Reizen van de Kinderboekenweek en een boek over reizen, doken we in de mogelijkheden van Tour Builder om kinderen op een heel andere manier mee te nemen in een boek over reizen. Nieuwsgierig? Vraag het maar eens aan de ICT-coördinator bij jou op school.

Ook kregen we een kijkje in de keuken van Google: met welke filosofie werken de werknemers van Google en wat vloeit daaruit voort? Meer informatie kun je vinden via deze links: Tien waarheden volgens Google en 4 redenen waarom je echt bij Google wil werken

Het was een super geslaagde dag met enthousiaste en geïnspireerde ICT-ers die vol nieuwe ideeën en inspiratie weer terug gingen naar de verschillende WSKO-scholen.

Gezellig uitje vs onderwijsactiviteit

Foto innovatiespot.jpg

Bijna elke leerkracht heeft wel eens een excursie naar een tuindersbedrijf gemaakt. Zeker in het Westland. Maar hoe zorg je nu dat zo’n excursie meer inhoud krijgt dan een gezellig uitje? Dat het meerwaarde heeft en zo een échte onderwijsactiviteit wordt waar kinderen iets van leren?

 

Die vraag houdt ons bezig bij ‘de innovatiespot Wetenschap en Technologie in bedrijf’. Hiervoor hebben WSKO, WNT-web en Thomas More Hogeschool de handen ineengeslagen. Deze innovatiespot heeft een subsidie opgeleverd van het Expertisecentrum voor Wetenschap en Technologie Zuid-Holland.

 

Wat willen we doen?

We zijn al begonnen, want er heeft al een workshop plaatsgevonden bij WSKO door Erwin Groenenberg, docent van Thomas More Hogeschool, over Verwondering. Erwin is vooral expert als het gaat om onderzoekend en ontwerpend leren. Op 9 januari vindt een tweede workshop plaats over hogere orde denkvragen en op 17 maart is de laatste workshop in deze reeks over creatief ontwerpen. Via de workshops kunnen leerkrachten en studenten bij WSKO meer te weten komen over onderzoekend en ontwerpend leren.

Het komende semester (vanaf februari 2020) gaat een aantal pabo-3-studenten in de bovenbouw aan de slag met een verhalend ontwerp. Dit verhalend ontwerp richt zich op een bezoek aan de dag van de tuinbouw (maart/april). De pabo-studenten gaan met de kinderen aan de slag in de klas. Ook wordt het bedrijf erbij betrokken in verband met het bedrijfsbezoek. Welke vragen leven er bij de kinderen die we beantwoord willen hebben tijdens het bezoek aan het bedrijf? Zo kan een verhalend ontwerp ervoor zorgen dat het bedrijfsbezoek écht aansluit bij wat er in de klas is behandeld en zo wordt een bedrijfsbezoek een leerzame onderwijsactiviteit.

 

Na de afronding van het verhalend ontwerp, wordt er een dialoog georganiseerd met leerkrachten om met elkaar te spreken over de meerwaarde van deze manier van werken en hoe we dit verder kunnen uitbouwen binnen WSKO.

Nieuws van WSKO scholen (1).jpg

Een peutergroep bij de Montessorischool

Bij de Montessorischool in Naaldwijk wordt na de kerstvakantie een peutergroep van Stichting Kwest gestart. In de BSO-ruimte in de school wordt plaatsgemaakt voor acht peuters vanaf 2 jaar. Bij succes kan dit worden uitgebreid tot maximaal 16 kinderen. Peuters vanaf twee jaar zijn van 8.30 tot 12.30 uur welkom bij de zogenoemde KwestKoters. Pedagogisch medewerkers volgen een Montessori opleiding voor het ‘jonge kind’, zodat de opvang op den duur in lijn is met de school. De peuters kunnen gebruikmaken van verschillende aanwezige montessorimaterialen en zullen ook regelmatig samen spelen met de leerlingen uit de onderbouw. Zo kunnen kinderen alvast wennen aan het Montessori basisonderwijs en dit komt de continuïteit ten goede. De pedagogisch medewerkers worden zoveel mogelijk betrokken bij het team, zodat de overgang voor vierjarigen zo makkelijk en soepel mogelijk verloopt. De inschrijving voor deze peutergroep is reeds geopend.

Foto Nieuwbouw Achtsprong.jpg

Startschot nieuwbouw De Achtsprong

Op donderdag 5 december is officieel het startschot gegeven voor de nieuwbouw/verbouw van De Achtsprong in De Lier. En dat werd gedaan door de Goedheiligman in eigen persoon. Sinterklaas is namelijk al 30 jaar in trouwe dienst van de school. Samen met de medewerkers van Schenkelbouw heeft de Sint het confettikanon afgeschoten. Kortom, de Achtsprong gaat, samen met kinderopvang De Rode Ridder, op weg naar de realisatie van een kindcentrum. 

Bright ideas challenge op Jozefschool Schipluiden

WhatsApp Image 2019-12-04 at 16.16.21.jpeg

De groepen 7 en 8 van de Jozefschool in Schipluiden doen mee met de Bright Ideas Challange. Dit is een landelijke uitdaging van Generation Discover van Shell. De bedoeling is dat kinderen gaan nadenken over hoe zij een bijdrage kunnen leveren aan een schoner, zuiniger en slimmer leven in 2050. Eerst leren zij wat er speelt rondom drie innovatiethema’s en daarna worden zij uitgedaagd zelf na te denken over oplossingen voor drie uitdagingen:

 1. - Hoe kunnen wij wonen?
 2. - Hoe kunnen we ons verplaatsen?
 3. - Hoe kunnen wij produceren?

Zes stappen
De Bright Ideas Challenge bestaat uit zes stappen. Twee korte lessen (15 minuten) en vier langer lessen (30 – 60 minuten). Bij elke stap wordt een kort filmpje bekeken en instructies gegeven voor de opdrachten in het speciale Bright Ideas boek. Elk team van leerlingen krijgt zo’n boek waarin ze kunnen samenwerken en hun Bright Idea in kunnen uitwerken. Aan het eind van de challenge worden er landelijk 15 teams uitgekozen voor de finale. Deze finaleteams mogen een Tech-Bootcamp volgen, waarin ze met echte uitvinders een prototype van hun idee bouwen! Na het Tech-Bootcamp worden, tijdens een officiële finale, drie winnaars gekozen.


Bij de Jozefschool hebben we al vier stappen van de lessenserie gedaan. In de eerste twee lessen kregen de leerlingen een inzicht in de problematiek die er ontstaat in het jaar 2050 wanneer wij onze levensstijl niet veranderen. De leerlingen kregen te horen over welke problemen in de wereld al hard wordt nagedacht. Deze problemen zijn gecategoriseerd in verplaatsen, wonen en produceren.


Ieder groepje heeft een categorie uitgekozen en is daar verder mee aan de slag gegaan. In de derde les hebben de leerlingen een tekenmachine ontworpen. Met deze machines werden ontzettend leuke creaties gemaakt. De volgende lessen gaan de leerlingen met elkaar een Bright Idea bedenken. Deze ideeën worden verder uitgewerkt en opgestuurd naar de jury.

Vertrouwen in leerkrachten en school

Ouders zijn anno 2019 erg betrokken bij het onderwijs van hun kind. Dat is heel goed, maar soms zijn ze iets té betrokken... Uit liefde voor hun kind komen ze vaak op school 'verhaal halen' bij de leerkracht. Bij WSKO De Regenboog in Naaldwijk vinden de leerkrachten en directeur Nico Arkesteijn het uiteraard geen probleem als ouders willen praten, maar in sommige gevallen vinden zij dat er meer vertrouwen mag zijn in leerkrachten en de school. Daarom heeft Nico deze tekst opgenomen in de nieuwsbrief. Dit werd door ouders goed ontvangen en ook leerkrachten vonden het fijn dat Nico dit plaatste in de nieuwsbrief.

Kerst.png

WSKO

De Ruijtbaan 83
2685 RS Poeldijk


T 0174 280 446
E info@wsko.nl

Bezoek onze website voor meer informatie over onze scholen!
WSKO Copyright © 2014 wsko.nl   |   Afmelden   |   Online versie bekijken