Bekijk de online versie van de nieuwsbrief
WSKO

WSKO-nieuwsbrief

banner
11 juni 2019

Kijk op koers: onderwijs leeft!

jos.jpg

 

Het is een genot om te zien hoe er in alle scholen met inzet en bezieling wordt gewerkt aan de toekomst van onze leerlingen. Momenteel zijn directies in overleg met teams druk doende om plannen te maken voor de komende vier jaar, vanuit onze kernwaarden. We hebben hiervoor vijf opbrengst verhogende “landschappen” afgesproken, die voor elke school belangrijk zijn. Klik hier om verder te lezen. 

Witte weken

Er is besloten om vanaf volgend schooljaar geen witte weken meer in te plannen. Witte weken zijn ooit in het leven geroepen om collega's te kunnen laten netwerkleren zonder dat zij belemmerd zouden worden door vergaderingen en ouderavonden. Dit concept pas niet meer in deze tijd, waarin we werken met WSKO Campus. Je leert, ontwikkelt, verbindt en netwerkt op het moment dat dat voor jou nodig is, het hele jaar door. 

Nieuwe directeuren

Er zijn twee nieuwe directeuren benoemd. Roxanne Rijneveen wordt met ingang van het nieuwe schooljaar directeur van WSKO Jozelfschool in Schipluiden, Irene van Deursen bij WSKO Joannesschool. We wensen beiden veel succes en plezier in hun nieuwe functie!

WSKO-kampioenen

WSKO-scholen hebben weer een aantal successen behaald op gebied van sport en techniek. Klik hier om verder te lezen. 

hofvilla handbal.jpg

Samenwerking vakleerkrachten bewegingsonderwijs WSKO, PCPOW en OOW

Komend schooljaar gaan de vakleerkrachten bewegingsonderwijs van WSKO een deel van hun vakbijeenkomsten gezamenlijk organiseren met vakleerkrachten van de andere schoolbesturen, PCPOW en OOW. Deze samenwerking wordt gezien als een mooie uitbreiding en aanvulling van het netwerk. Een gesprek met de directeuren van schoolbesturen van WSKO, PCPOW en OOW heeft ertoe geleid dat er per volgend schooljaar twee extra coördinatoren bewegingsonderwijs in Westland voor PCPOW en OOW bijkomen. Het is zeer positief om bewegingsonderwijs in Westland met zo'n 30 vakleerkrachten door deze samenwerking op de kaart te kunnen zetten. Ook de invulling van verschillende (lopende) vacatures kan zo hopelijk nog makkelijker worden geregeld. 

 

Sint Jozefschool Schipluiden een WSKO school

Jozefschool Schipluiden WSKO (1).jpg

Het is nu ook echt zichtbaar. Sinds de meivakantie prijkt het bord met de letters WSKO op de gevel van de Jozefschool Schipluiden. Na 78 jaar ‘onafhankelijkheid’ is de school aangesloten bij een stichting met meer scholen. Vanaf het begin hebben de medewerkers zich welkom gevoeld. Een aantal teamleden heeft al deelgenomen aan WSKO-bijeenkomsten, er is al nieuw personeel ingevlogen (vanuit WSKO), waaronder een intern-begeleider en per 1 augustus een nieuwe directeur. Kortom we zijn op koers vanuit een nieuwe thuishaven. Klik hier om verder te lezen.

Waalcampus in ontwikkeling

Waalcampus krijgt steeds meer vorm. Een jaar geleden is er gestart met het formuleren van de visie en de kernwaarden. Een ontwikkelteam ging aan de slag om deze visie uit te werken. 
Nu, een jaar later, is een groot deel van het team gevormd en hebben zo’n 70 kinderen zich aangemeld. De fundering ligt er en vanaf half juni wordt het gebouw geplaatst, zodat we vanaf september 2019 kunnen starten in Dijckerwael. Als alles mee zit, worden de kinderen en ouders nog voor de zomervakantie uitgenodigd bij de bouw voor een kennismaking. 
 
Het team gaat zich ook steeds verder vormen. Om ervoor te zorgen dat dezelfde taal wordt gesproken, blijven we in gesprek over de visie en wordt er nagedacht over wat we juist wel of niet doen binnen Waalcampus. Zo is er ook nagedacht over de pedagogische benadering door de teamleden. Om een duidelijke structuur te bieden, bespreken we ook wat de functies van de ruimtes in het gebouw zijn en hoe we de ruimtes noemen. We onderzoeken welk volgmodel en welke methodieken aansluiten bij dit concept en er is dagritme gemaakt. Er is nog een hoop te doen, dus alle zeilen worden bijgezet, om 1 september de deuren te kunnen openen. 
 
 
naamloos.png

ICT

Google Reference School

We willen het toekennen van het label ‘Google Reference School’  aan WSKO delen met velen. De PR-campagne draait dan ook op volle toeren. We willen op deze manier met veel trots deze erkenning uitdragen en zo verschillende doelgroepen informeren, inspireren en enthousiasmeren. 

Het label ‘Google Reference School’  is inmiddels terug te vinden op alle websites van de WSKO. Publicaties zijn in de maak en zullen nog voor de zomervakantie op verschillende platforms, waaronder diverse vakbladen worden geplaatst.

google reference.png

Brief van de burgemeester

Dat WSKO als eerste Google Reference School binnen de Benelux is geworden, is ook de burgemeester van Westland niet ontgaan. Mede namens wethouder Van der Stee stuurde hij een brief met daarin de felicitaties en wenst WSKO succes met het delen van de kennis met andere scholen en het verder integreren van Google in ons onderwijs. Een mooie opsteker voor iedereen binnen WSKO die zich heeft ingezet om Google tot een succes te maken.  klik hier voor de brief

Scan de Qr-code en ga mee op reis….

Met deze titel werden directeuren en ict-ers uitgenodigd om in mei op expeditie te gaan. Het waren expedities op gebied van de vier ICT-pijlers binnen WSKO. Directeuren en ict-ers konden zien en ervaren hoe deze pijlers op de verschillende scholen worden toegepast en gebruikt binnen hun onderwijs. 

- Programmeren en 3d-printer bij WSKO De Andreashof 
- Virtual Reality en Augmented Reality bij WSKO Montessorischool Naaldwijk
- Interactieve en geïntegreerde inzet van ProWise Presenter bij WSKO De Aventurijn 
- Google Classroom bij WSKO De Zeester

De bezoekers konden een kijkje nemen in de klas en praten met leerlingen en leerkrachten. Ze lieten zich verrassen en inspireren en hebben met elkaar van gedachten kunnen wisselen. Ze hebben de mogelijkheden en toepassingen gezien en kunnen onderzoeken welke toepasbaar zijn voor hun eigen school. Op deze manier kunnen we onze kennis en ervaring delen en elkaar op nieuwe ideeën en mogelijkheden brengen. Dank aan de leerkrachten en leerlingen waar we een bezoek mochten brengen en die ons te woord hebben gestaan!

Ziekteverzuim

De ziekteverzuimpercentages van de WSKO zijn als volgt. Voor de ziekteverzuimcijfers van je eigen school, kun je terecht bij je directeur.

Februari 2018

4,43%

Februari 2019

4.43%

Maart 2018

3.24%

Maart 2019

3.73%

April 2018

2.68%

April 2019

3,02%


Wij wensen onze zieke medewerkers van harte beterschap!

WSKO

De Ruijtbaan 83
2685 RS Poeldijk


T 0174 280 446
E info@wsko.nl

Bezoek onze website voor meer informatie over onze scholen!
WSKO Copyright © 2014 wsko.nl   |   Afmelden   |   Online versie bekijken